U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
29 oktober 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 november 2008
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
6 november 2008
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 november 2008
13 november 2008
18 november 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
25 november 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 november 2008
27 november 2008
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
23 december 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1
15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 15 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 35 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 32 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: