U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 oktober 2008 door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de gebrekkige afstemming van het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) en het Vlaamse Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) en de noodzaak van een digitale atlas van de ondergrond

van Jan Penris, Pieter Huybrechts, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Marleen Van den Eynde en Johan Deckmyn
1864 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1864 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1864 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 32 leden hebben "ja" gestemd
  • 61 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid