U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 oktober 2008 door de heer Joris Vandenbroucke in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de algemene werking van het Agentschap Wegen en Verkeer en de uitvoering van het meerjarenprogramma voor de wegen in het bijzonder

van Jan Peumans
1874 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1874 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1874 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 12 leden hebben "ja" gestemd
  • 57 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid