U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 oktober 2008 door de heren Stefaan Sintobin en Jef Tavernier in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de problemen met de pps-financiering van vernieuwde jeugdverblijfsaccommodatie in het kader van het jongerentoerisme en over de stand van zaken betreffende de pps-financiering van jeugdverblijfsaccommodatie

van Gino De Craemer
1872 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1872 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1872 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 35 leden hebben "ja" gestemd
  • 60 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 32 leden hebben "ja" gestemd
  • 57 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid