U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

van de Vlaamse Regering, verslag door Louis Bril
1877 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
5 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 november 2008
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
26 november 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 november 2008
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
26 februari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1877 (2008-2009) nr. 1
1877 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1877 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Louis Bril
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid