U bent hier

Voorstel van resolutie van de heren Jos De Meyer, Jan Verfaillie en Mark Demesmaeker, mevrouw Els Robeyns en de heer Karlos Callens betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Stefaan Sintobin aan de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

1716 (2007-2008) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 oktober 2008
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1716 (2007-2008) nr. 1
1716 (2007-2008) nr. 2
1716 (2007-2008) nr. 3

Meer details