U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

van de Vlaamse Regering
1843 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
16 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
23 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Verslaggever: de heer Dirk de Kort Bespreking en eventueel stemming
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
18 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1843 (2008-2009) nr. 1
1843 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1843 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 111 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dirk de Kort
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid