U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
1841 (2008-2009) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Circusdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
16 oktober 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
23 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
15 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1841 (2008-2009) nr. 1
1841 (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1841 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jo Vermeulen
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid