U bent hier

Onderzoek naar de wijze waarop de communicatie met betrekking tot het Masterplan Antwerpen en de uitvoering ervan geconcipieerd en uitgevoerd wordt door de vennootschap Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Motie van de heren Jan Peumans en Rudi Daems tot onderzoek door het Rekenhof

1836 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

1 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

1836 (2008-2009) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie tot onderzoek door het Rekenhof 1836 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 27 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid