U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol inzake ontplofbare oorlogsresten en de technische bijlage, aangenomen in Genève op 28 november 2003

van de Vlaamse Regering
1822 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 september 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
10 oktober 2008
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
13 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 februari 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
9 maart 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1822 (2007-2008) nr. 1
1822 (2007-2008) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1822 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Anne Marie Hoebeke en Roland Van Goethem
Materie
Gewestaangelegenheid