U bent hier

Verslag van de Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Parlement van de Franse Gemeenschapscommissie over het tweede belangenconflict betreffende het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

verslag door Robert Voorhamme
1163 (2006-2007) nr. 7
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1163 (2006-2007) nr. 1
1163 (2006-2007) nr. 2
1163 (2006-2007) nr. 3
1163 (2006-2007) nr. 5
1163 (2006-2007) nr. 7

Meer details

Verslaggever
Robert Voorhamme