U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 september 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
30 september 2008
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 oktober 2008
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
2 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XX. Tewerkstelling Hoofdstuk XXI. Personen met een arbeidshandicap Benoeming van een verslaggever en bespreking
7 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XXII. Leefmilieu Afdeling III. Liberalisering van de elektriciteitsmarkt Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk VI. Vlaams Gemeentefonds (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Fiscaliteit Hoofdstuk XXIII. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
9 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. Fonds voor Kunsten en Erfgoed Hoofdstuk XVIII. Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk Hoofdstuk XIX. Uitleendienst kampeermateriaal en jeugdverblijfcentra (Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IV. Wonen Hoofdstuk V. Rechtsopvolging VMSW (Bevoegdheden Wonen, Stedelijk Beleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XXII. Leefmilieu (Afdeling I. Grondwaterbeheer en Afdeling II. Oppervlaktewateren) Hoofdstuk XXIII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk VII. Flanders House Inc. Hoofdstuk XXIII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IX. Vlaamse Regulator voor de Media (Bevoegdheid Media van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk XI. Projectmatig wetenschappelijk onderzoek Hoofdstuk XII. Bijzonder Onderzoeksfonds Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XIII. Vlaams Agentschap Ondernemen Hoofdstuk XIV. Rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken Hoofdstuk XV. Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk XVI. IWT-Vlaanderen Hoofdstuk XVII. Herculesstichting Bespreking en stemming van alle aan de commissie toegewezen bepalingen
14 oktober 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XXII. Leefmilieu, Afdeling III. Liberalisering van de elektriciteitsmarkt Stemming
16 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XXII. Leefmilieu, Afdeling I. Grondwaterbeheer en Afdeling II. Oppervlaktewateren Hoofdstuk XXIII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
21 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Fiscaliteit Hoofdstuk XXIII. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Stemming van de aan de Commissie toegewezen hoofdstukken
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
27 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1824 (2007-2008) nr. 1
1824 (2007-2008) nr. 3
1824 (2007-2008) nr. 5
1824 (2007-2008) nr. 7
1824 (2007-2008) nr. 8
1824 (2007-2008) nr. 9
1824 (2007-2008) nr. 10
1824 (2007-2008) nr. 11
1824 (2007-2008) nr. 12
1824 (2007-2008) nr. 13
1824 (2007-2008) nr. 14
1824 (2007-2008) nr. 15
1824 (2007-2008) nr. 16
1824 (2007-2008) nr. 17

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1824 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 75 leden hebben "ja" gestemd
 • 8 leden hebben "neen" gestemd
 • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 72 leden hebben "ja" gestemd
 • 7 leden hebben "neen" gestemd
 • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Tom Dehaene, Felix Strackx, Martine Fournier, Jos De Meyer, Marnic De Meulemeester, Roland Van Goethem, Karlos Callens, Paul Delva, Dominique Guns, An Michiels, Anissa Temsamani, Margriet Hermans en Hilde Eeckhout
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid