U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 september 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
24 september 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 september 2008
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 oktober 2008
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
2 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
7 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
9 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 oktober 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
16 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
27 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1824 (2007-2008) nr. 1
1824 (2007-2008) nr. 3
1824 (2007-2008) nr. 5
1824 (2007-2008) nr. 7
1824 (2007-2008) nr. 8
1824 (2007-2008) nr. 9
1824 (2007-2008) nr. 10
1824 (2007-2008) nr. 11
1824 (2007-2008) nr. 12
1824 (2007-2008) nr. 13
1824 (2007-2008) nr. 14
1824 (2007-2008) nr. 15
1824 (2007-2008) nr. 16
1824 (2007-2008) nr. 17

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1824 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 75 leden hebben "ja" gestemd
 • 8 leden hebben "neen" gestemd
 • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 72 leden hebben "ja" gestemd
 • 7 leden hebben "neen" gestemd
 • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: