U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 augustus 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
22 september 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 september 2008
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
1 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
14 oktober 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
6 november 2008
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
3 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
12 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
4 februari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1816 (2007-2008) nr. 1
1816 (2007-2008) nr. 2
1816 (2007-2008) nr. 4
1816 (2007-2008) nr. 5
1816 (2007-2008) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1816 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid