U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij

van de Vlaamse Regering, verslag door Marleen Van den Eynde, Jos De Meyer en Karlos Callens
1816 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 augustus 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
22 september 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 september 2008
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
1 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk II Energie, Hoofdstuk XIV Aslasten en Hoofdstuk XV Landbouw en Visserij) Benoeming van een verslaggever en toelichting
7 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk II. Energie Hoofdstuk XIV. Aslasten Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 oktober 2008
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk II. Energie, Hoofdstuk XIV. Aslasten en Hoofdstuk XV. Landbouw en Visserij) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
14 oktober 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk II. Energie Hoofdstuk XIV. Aslasten Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk XV. Lanbouw en visserij Benoeming van een verslaggever, bespreking en (indicatieve) stemming
16 oktober 2008
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk II. Energie, Hoofdstuk XIV. Aslasten en Hoofdstuk XV. Landbouw en Visserij Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 oktober 2008
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk II. Energie en Hoofdstuk XIV. Aslasten Voortzetting van de bespreking en stemming
6 november 2008
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk II. Energie en Hoofdstuk XIV. Aslasten) Voortzetting van de bespreking en stemming
12 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
4 februari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1816 (2007-2008) nr. 1
1816 (2007-2008) nr. 2
1816 (2007-2008) nr. 4
1816 (2007-2008) nr. 5
1816 (2007-2008) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1816 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Marleen Van den Eynde, Jos De Meyer en Karlos Callens
Materie
Gewestaangelegenheid