U bent hier

Voorstel van decreet betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (IGOV)

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence Libert, verslag door Sabine Poleyn
1806 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
1 oktober 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 oktober 2008
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
9 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
28 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
16 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1806 (2007-2008) nr. 1
1806 (2007-2008) nr. 2
1806 (2007-2008) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1806 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Sabine Poleyn
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid