U bent hier

Voorstel van decreet betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (IGOV)

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1806 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
8 oktober 2008
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
9 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
28 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
16 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1806 (2007-2008) nr. 1
1806 (2007-2008) nr. 2
1806 (2007-2008) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1806 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Sabine Poleyn
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid