U bent hier

Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008. Toelichting per programma

van de Vlaamse Regering
17-A (2007-2008) nr. 1-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

7 juli 2008

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid