U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de slotakte, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007

1653 (2007-2008) nr. 4
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 juli 2008
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

1653 (2007-2008) nr. 1
1653 (2007-2008) nr. 1-Bijlage
1653 (2007-2008) nr. 2
1653 (2007-2008) nr. 3
1653 (2007-2008) nr. 3-Bijlagen
1653 (2007-2008) nr. 4