U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 juli 2008 door de heer Johan Deckmyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de oprichting van de Vlaamse Voetballiga en de mogelijke splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB)

van Johan Deckmyn, Wim Van Dijck, Werner Marginet en Erik Arckens
1800 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 juli 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 juli 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1800 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid