U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Jos Bex, Patrick De Klerck, Jos De Meyer en Bart Martens
1795 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juli 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
15 oktober 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
5 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
10 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1795 (2007-2008) nr. 1
1795 (2007-2008) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1795 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid