U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 juli 2008 door de heren Jan Penris en Rudi Daems in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over het rapport van de Vlaamse Ombudsman aangaande de klacht van een Antwerpse bewonersorganisatie met betrekking tot de opmaak van het milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding en over de MER-procedure in het BAM-dossier en de uitspraak ter zake van de Vlaamse ombudsman

van Jan Penris, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Johan Deckmyn
1796 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 juli 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 juli 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1796 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid