U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19-B (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 juni 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
8 juli 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 juli 2008
Te behandelen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
30 september 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 oktober 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
15 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
16 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
9 oktober 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-B (2007-2008) nr. 1
19-B (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
19-B (2007-2008) nr. 3-A
19-B (2007-2008) nr. 3-B
19-B (2007-2008) nr. 3-C
19-B (2007-2008) nr. 3-D
19-B (2007-2008) nr. 3-E
19-B (2007-2008) nr. 3-F
19-B (2007-2008) nr. 3-G
19-B (2007-2008) nr. 3-H
19-B (2007-2008) nr. 3-I
19-B (2007-2008) nr. 3-J
19-B (2007-2008) nr. 3-K
19-B (2007-2008) nr. 4
19-B (2007-2008) nr. 4-Bijlagen
19-B (2007-2008) nr. 4-Erratum
19-B (2007-2008) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19-B (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 75 leden hebben "ja" gestemd
 • 35 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 72 leden hebben "ja" gestemd
 • 32 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: