U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19-B (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 juni 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
16 juli 2008
Te behandelen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
30 september 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en toelichting
1 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en toelichting
2 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
7 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheden Openbare Werken en Energie van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
(Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Toelichting door het Rekenhof en bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden Internationaal Ondernemen en Buitenlandse Investeringen van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
9 oktober 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda:
(Bevoegdheid Gelijke Kansen van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheden Wonen, Stedelijk Beleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Toerisme van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse rand van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Vorming van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden Economie, Ondernemen, Wetenschap en Innovatie van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Bespreking en indicatieve stemming van alle aan de commissie toegewezen bepalingen
14 oktober 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bespreking (Bevoegdheden Algemeen Beleid, Duurzame Ontwikkeling, Publiek-Private Samenwerking, Overheidscommunicatie, Planning en Statistiek van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid)
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheden Openbare Werken en Energie van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Indicatieve stemming
(Bevoegdheid Havens van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw en Visserij van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en (indicatieve) stemming
15 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
16 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheden Landbouw en Visserij van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggever : N. Verslag van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en indicatieve stemming (onder voorbehoud van de werkzaamheden van de subcommissie)
21 oktober 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en eindstemming
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
9 oktober 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-B (2007-2008) nr. 1
19-B (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
19-B (2007-2008) nr. 3-A
19-B (2007-2008) nr. 3-B
19-B (2007-2008) nr. 3-C
19-B (2007-2008) nr. 3-D
19-B (2007-2008) nr. 3-E
19-B (2007-2008) nr. 3-F
19-B (2007-2008) nr. 3-G
19-B (2007-2008) nr. 3-H
19-B (2007-2008) nr. 3-I
19-B (2007-2008) nr. 3-J
19-B (2007-2008) nr. 3-K
19-B (2007-2008) nr. 4
19-B (2007-2008) nr. 4-Bijlagen
19-B (2007-2008) nr. 4-Erratum
19-B (2007-2008) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19-B (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 75 leden hebben "ja" gestemd
 • 35 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 72 leden hebben "ja" gestemd
 • 32 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Hilde Eeckhout, Karlos Callens, Pieter Huybrechts, Tom Dehaene, Felix Strackx, Martine Fournier, Sabine Poleyn, Joris Vandenbroucke, Marnic De Meulemeester, Roland Van Goethem, An Michiels, Paul Delva, Elke Roex, Greet Van Linter, Michèle Hostekint, Dominique Guns, Anissa Temsamani, Margriet Hermans, Jef Tavernier, Dirk De Cock en Patrick De Klerck
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid