U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 juni 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
16 juli 2008
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
2 oktober 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 november 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
15 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1762 (2007-2008) nr. 1
1762 (2007-2008) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1762 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 81 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid