U bent hier

Voorstel van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest aan lokale besturen planverplichtingen worden opgelegd en specifieke subsidies worden toegekend

van Laurence Libert, Marnic De Meulemeester, Jan Verfaillie, Bart Caron, Kurt De Loor en Kris Van Dijck
1752 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

12 juni 2008
Verstuurd naar de voorzitter
13 juni 2008
Verwezen naar Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
6 juni 2009
Ingetrokken

Documenten

1752 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid