U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden

1650 (2007-2008) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 juni 2008
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1650 (2007-2008) nr. 1
1650 (2007-2008) nr. 2
1650 (2007-2008) nr. 3