U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 29 mei 2008 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het afsluiten van een cultureel akkoord met de Franse Gemeenschap

van Luk Van Nieuwenhuysen, Erik Arckens, Johan Deckmyn en Werner Marginet
1719 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1719 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid