U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 mei 2008 door de heren Jan Penris en Rudi Daems in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over het rapport van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) betreffende de luchthaven van Deurne en over de pps-structuur voor de luchthaven van Deurne

van Jan Penris, Pieter Huybrechts, Werner Marginet, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Marleen Van den Eynde en Leo Pieters
1718 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1718 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid