U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 mei 2008 door de heer Jan Peumans in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de uitvoering van het decreet van 22 maart 2002 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de NMBS, meer bepaald wat betreft het uitblijven van regionale cijfers inzake spoorweginvesteringen, het uitblijven van informatie over pre- en cofinanciering en het negeren van de gewesten bij de actualisatie van het investeringsprogramma 2008-2012

van Jan Peumans, Dirk de Kort, Bart Martens, Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
1715 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1715 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)