U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen

van Marleen Vanderpoorten
1696 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
11 juni 2008
20 juni 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
12 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1696 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid