U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van titel X van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

1661 (2007-2008) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 mei 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1661 (2007-2008) nr. 1
1661 (2007-2008) nr. 2
1661 (2007-2008) nr. 3