U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 juni 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 juni 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 juni 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
9 juli 2008
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 juli 2008
Bekrachtigd en afgekondigd.
26 september 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1698 (2007-2008) nr. 1
1698 (2007-2008) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid