U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het behoud en ruimte voor volkssporten op het platteland, inzonderheid het krulbolspel

van Erik Matthijs, Patrick De Klerck, André Van Nieuwkerke, Patrick Lachaert, Tinne Rombouts en Jan Peumans
1682 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 juni 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 juni 2008
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
25 juni 2008

Documenten

1682 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid