U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het behoud en ruimte voor volkssporten op het platteland, inzonderheid het krulbolspel

1682 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 juni 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 juni 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 juni 2008
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering.
25 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

1682 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid