U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 22 april 2008 door de heer Joris Van Hauthem in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over het eventueel opnieuw samenvallen van de Vlaamse en federale verkiezingen

van Joris Van Hauthem
1665 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 april 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
7 mei 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1665 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid