U bent hier

Bijlage bij het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de slotakte, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007

van de Vlaamse Regering
1653 (2007-2008) nr. 1-Bijlage
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1653 (2007-2008) nr. 1
1653 (2007-2008) nr. 1-Bijlage
1653 (2007-2008) nr. 2
1653 (2007-2008) nr. 3
1653 (2007-2008) nr. 3-Bijlagen