U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de slotakte, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007

van de Vlaamse Regering
1653 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 april 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
26 mei 2008
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
24 juni 2008
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
26 juni 2008
1 juli 2008
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
10 oktober 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
5 november 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1653 (2007-2008) nr. 1
1653 (2007-2008) nr. 1-Bijlage
1653 (2007-2008) nr. 2
1653 (2007-2008) nr. 3
1653 (2007-2008) nr. 3-Bijlagen

Meer details

Verslaggever
Anissa Temsamani
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid