U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 april 2008 door mevrouw Greet Van Linter in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over recente voorstellen bij de toepassing van het GOK-decreet in de Brusselse Nederlandstalige scholen

van Greet Van Linter, An Michiels, Katleen Martens, Leo Pieters en Werner Marginet
1655 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 april 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
7 mei 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1655 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details