U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 april 2008 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de gezondheidsrisico's van producten uit de eigen tuin

van Jos De Meyer, Tinne Rombouts, Els Robeyns, Karlos Callens en Mark Demesmaeker
1649 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 april 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
30 april 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1649 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid