U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

1585 (2007-2008) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

15 april 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1585 (2007-2008) nr. 1
1585 (2007-2008) nr. 2
1585 (2007-2008) nr. 3