U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 april 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 april 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers : - de heer Johan Thielemans, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en gewezen voorzitter van de opgeheven Raad voor de Kunsten - Professor Katia Segers, voorzitter van de Adviescommissie Kunsten - mevrouw Fran Devos, coördinator Verenigde Organisaties Beeldkunst (VOBK) - de heer Hugo Vanden Driessche, voorzitter Overleg Kunstenorganisaties (oKo) - mevrouw Ann Olaerts, directeur Vlaams Theater Instituut (VTi)
25 april 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 mei 2008
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers : - de heer Johan Thielemans, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en gewezen voorzitter van de opgeheven Raad voor de Kunsten - mevrouw Fran Devos, coördinator Verenigde Organisaties Beeldkunst (VOBK) - de heer Hugo Vanden Driessche, voorzitter Overleg Kunstenorganisaties (oKo) - mevrouw Ann Olaerts, directeur Vlaams Theater Instituut (VTi)
22 mei 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
20 juni 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
1 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1631 (2007-2008) nr. 1
1631 (2007-2008) nr. 2
1631 (2007-2008) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Jo Vermeulen
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid