U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de toenemende druk op de dorpen aan de kust, in het hinterland en elders in Vlaanderen

1615 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 maart 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
14 april 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 april 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 juni 2008
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering.
25 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

1615 (2007-2008) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid