U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, met het oog op tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

van Veerle Heeren, Dominique Guns, Jan Peumans en Else De Wachter, verslag door Els Robeyns en Hilde De Lobel
1592 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
16 april 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 april 2008
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventeel stemming
6 juni 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juni 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1592 (2007-2008) nr. 1
1592 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid