U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden

1458 (2007-2008) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 maart 2008
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1458 (2007-2008) nr. 1
1458 (2007-2008) nr. 3
1458 (2007-2008) nr. 4