U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en de slotakte, ondertekend in Brussel op 25 juli 2007

van de Vlaamse Regering
1583 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
10 april 2008
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
13 mei 2008
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 juni 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
29 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1583 (2007-2008) nr. 1
1583 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Luc Van den Brande
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid