U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

van de Vlaamse Regering
19-A (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 februari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
3 maart 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 maart 2008
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
18 maart 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
20 maart 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
8 april 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Afgehandeld in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
10 april 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 april 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 mei 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
8 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2007-2008) nr. 1
19-A (2007-2008) nr. 1-Bijlagen
19-A (2007-2008) nr. 3-A
19-A (2007-2008) nr. 3-B
19-A (2007-2008) nr. 3-C
19-A (2007-2008) nr. 3-D
19-A (2007-2008) nr. 3-E
19-A (2007-2008) nr. 3-F
19-A (2007-2008) nr. 3-G
19-A (2007-2008) nr. 3-H
19-A (2007-2008) nr. 3-I
19-A (2007-2008) nr. 3-J
19-A (2007-2008) nr. 3-K
19-A (2007-2008) nr. 4