U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

van de Vlaamse Regering
1552 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 februari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
3 april 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 april 2008
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
17 april 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
14 mei 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
23 mei 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juli 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1552 (2007-2008) nr. 1
1552 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid