U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Laurys
1552 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 februari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
3 april 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 april 2008
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
17 april 2008
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 mei 2008
23 mei 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juli 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1552 (2007-2008) nr. 1
1552 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid