U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 februari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
6 maart 2008
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
11 maart 2008
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 april 2008
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren
6 mei 2008
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
10 juli 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
26 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1547 (2007-2008) nr. 1
1547 (2007-2008) nr. 2
1547 (2007-2008) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Jan Loones en Stefaan Sintobin
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid