U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 februari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 maart 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 maart 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 maart 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 april 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 mei 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
23 mei 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
6 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1541 (2007-2008) nr. 1
1541 (2007-2008) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid