U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 februari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 maart 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 maart 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 maart 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
8 april 2008
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van : - de Vlaamse Sportraad - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) - de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
10 april 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
14 mei 2008
23 mei 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
6 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1541 (2007-2008) nr. 1
1541 (2007-2008) nr. 2
1541 (2007-2008) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid