U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de Commissie Benchmarking Vlaanderen en de energie-efficiëntie van de bedrijven

van Eloi Glorieux en Rudi Daems
1506 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 januari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
30 januari 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1506 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid