U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heren Frans Wymeersch en Jos De Meyer in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de toekomst van de Vlaamse suikerbietensector in het algemeen en de situatie van de betrokken werknemers en toeleveranciers in het bijzonder, naar aanleiding van de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas en over de toekomst van de suikerindustrie en de teelt van suikergewassen in Vlaanderen

van Frans Wymeersch en Stefaan Sintobin
1500 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 januari 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
30 januari 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1500 (2007-2008) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid