U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

van Bart Caron, Paul Delva, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans, Piet De Bruyn en Dirk de Kort
1481 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 december 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 januari 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 februari 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 maart 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
10 september 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1481 (2007-2008) nr. 1
1481 (2007-2008) nr. 3
1481 (2007-2008) nr. 4

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid