U bent hier

Amendement op het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

van Luk Van Nieuwenhuysen, An Michiels en Katleen Martens
1163 (2006-2007) nr. 4
Amendement nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

13 december 2007
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1163 (2006-2007) nr. 1
1163 (2006-2007) nr. 2
1163 (2006-2007) nr. 3
1163 (2006-2007) nr. 5