U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

1163 (2006-2007) nr. 4
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

13 december 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1163 (2006-2007) nr. 1
1163 (2006-2007) nr. 2
1163 (2006-2007) nr. 3
1163 (2006-2007) nr. 4
1163 (2006-2007) nr. 5